• A
  • A
  • A
Правосуђе

Статистика правосуђа располаже подацима о пунолетним и малолетним учиниоцима кривичних дела, одговорним и правним лицима учиниоцима привредних преступа.