• A
 • A
 • A
Шта је пилот Истраживања здравља становништва Србије (European Health Interview Survey - EHIS, wave 3)?
 • Истраживање здравља становништва Србије у 2019. години представља национално истраживање које ће Републички завод за статистику у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести у периоду од 1. октобра до 30. децембра 2019. године, у складу са међународним стандардима (Европска анкета о здрављу, трећи талас – European Health Interview Survey - EHIS, wave 3).

  Истраживањем ће бити обухваћено око 6 000 случајно изабраних домаћинстава у Србији. Предмет истраживања биће одрасло становништво старости петнаест година и више, као и деца и омладина узраста од пет до четрнаест година.

  Главни циљ истраживања здравља је да се, на основу репрезентативног узорка становништва, добије опис здравственог стања популације како на нивоу Републике тако и на нивоу четири статистичка региона (Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).

  У основи истраживања је потреба да се добију информације о томе како људи доживљавају своје здравље, до које мере користе здравствену заштиту и како се брину о свом здрављу прихватајући одређене стилове живота или ослањајући се на превентивне и друге здравствене услуге.

  У Истраживању здравља становништва Србије користиће се два начина прикупљања података:

  • интервју „лицем у лице” – прикупљање одговора на питања у току комуникације између анкетара и испитаника и
  • самопопуњавање упитника од стране испитаника без учешћа анкетара.

  Током спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења (висина, телесна маса) и мерење крвног притиска анкетираних лица.

Актуелно

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Гордана Бјелобрк

е-mailgordana.bjelobrk@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412-922, лок. 372

Јасна Миланковић

е-mail: Jasna.milankovic@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412-922, лок. 295

Гордана Јордановски

е-mail: gordana.jordanovski@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412-922, лок. 344