• A
 • A
 • A
Завршено Истраживање здравља становништва Србије 2019. године
 • (European Health Interview Survey - EHIS, wave 3)

  Након завршеног теренског спровођења Истраживањa здравља становништва Србије 2019. године, обраде података и израчунавања индикатора, Републички завод за статистику доставио је податке и извештај о квалитету Евростату, који је извршио њихову верификацију. 

  Саопштење за јавност са најбитнијим претходним резултатима Истраживања објављено је 30. децембра 2020. године.

  У априлу 2021. године припремљена је студија Истраживање здравља становништва Србије 2019 године од стране еминентних стручњака из области здравства.

  Подаци из овог истраживања ће обезбедити статистички поуздане и међународно упоредиве податке и индикаторе у вези са здравственим стањем становништва и коришћењем здравстве заштите, који омогућавају развој политика у здравственом сектору.

  Такође, подаци ће обезбедити и праћење напретка у остваривању  циљева Агенде одрживог развоја до 2030. године.

Актуелно

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Гордана Бјелобрк

е-mailgordana.bjelobrk@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412-922, лок. 372

Јасна Миланковић

е-mail: Jasna.milankovic@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412-922, лок. 295

Гордана Јордановски

е-mail: gordana.jordanovski@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412-922, лок. 344