• A
  • A
  • A
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
09. јул 2021. Закључени и разведени бракови, 2020.

У 2020. години у Републици Србији закључено је 23 599 бракова, што представља пад од 33,6% у односу на претходну годину. Истовремено, 18 209 закључених првих бракова указује на пад од 35,2% у односу на 2019. годину. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 3,4. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,8 година, а за невесте 31,5 година.

У Републици Србији у 2020. години разведено је 8 687 бракова, односно за 20,3% мање у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,3. Просечна старост мужа при разводу брака износи 44,5 година, а за жене 41,0 годину.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци