• A
  • A
  • A
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
10. јул 2020. Закључени и разведени бракови, 2019.

У 2019. години у Републици Србији закључено је 35 570 бракова, што представља пад од 2,1% у односу на претходну годину. Истовремено, 28 113 закључених првих бракова указује на пад од 3,1% у односу на 2018. годину.Број закључених бракова на 1 000 становника износи 5,1. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,5 година, а за невесте 31,3 године.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци