• A
  • A
  • A
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
shutterstock_655799908.jpg
28.06.2019. - Закључени и разведени бракови, 2018.

У 2018. години у Републици Србији закључен је 36 321 брак, а број закључених првих бракова износи 29 005. Број укупно закључених бракова показује благи пораст од 0,8% у односу на претходну годину, а број првих бракова порастао је за 0,3%. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 5,2. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,2 године, а за невесте 31,1 година.

Саопштење

Опширније
Кључни показатељи
Подаци