-- Stara GA --
  • A
  • A
  • A
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
11. јул 2022. Закључени и разведени бракови, 2021

У 2021. години у Републици Србији закључено је 32 757 бракова, што представља раст од 38,8% у односу на претходну годину. Истовремено, 26 309 закључених првих бракова указује на раст од 44,5% у односу на 2020. годину. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 4,8. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,3 године, а за невесте 31,1 година.

У Републици Србији у 2021. години разведено је 9 790 бракова, односно за 12,7% више у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,4. Просечна старост мужа при разводу брака износи 44,7 година, а за жене 41,2 године.

 

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Табеле
Бракови, 2021.