• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
26. септембар 2022. Живорођени и умрли, јануар-август 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар - август 2022. године, број живорођених је износио 40244. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 39965, бележи се раст од 279 односно за 0,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - август 2022. године износио је 77352 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 82681, бележи се пад од 5329 или за 6,4%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле