• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. април 2024. Живорођени и умрли, јануар-март 2024

У Републици Србији, у периоду јануар-март 2024. године, број живорођених је износио 14 523. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 14 926, бележи се пад од 403 односно за 2,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-март 2024. године износио је 26 532 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 26 685, бележи се пад од 153 или за 0,6%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле