• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. октобар 2021. Живорођени и умрли, јануар-септембар 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар - септембар 2021. године, број живорођених је износио 45 476. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 46 270, бележи се пад од 794 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - септембар 2021. године износио је 93 713 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 78 445, бележи се раст од 15 268 или за 19,5%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле