• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
26. април 2022. Живорођени и умрли, јануар-март 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар-март 2022. године, број живорођених је износио 14 838. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 14 334, бележи се раст од 504 односно за 3,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-март 2022. године износио је  35 736 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 33 535, бележи се раст од  2 201 или за 6,6%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле