• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
beba02.jpg
28.06.2019. - Витални догађаји, 2018.

У Републици Србији у 2018. години број живорођених је 63 975 док је број умрлих 101 655. Природни прираштај је -37 680.

Према реду рођења највише је рођено деце првог реда рођења 30 327 (47,4%) и другог реда рођења 22 870 (35,7%). Посматрано по старости, децу првог реда рођења највише рађају мајке чија је старост у интервалу 25-29 година док децу другог реда рођења рађају мајке старе 30-34 година старости. Највише деце се рађа у јулу, августу и октобру.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле