• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
26. јул 2021. Живорођени и умрли, јануар-јун 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2021. године, број живорођених је износио 28 813. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 29 314, бележи се пад од 501 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2021. године износио је 65 817 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 51 569, бележи се раст од 14 248 или за 27,6%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле