• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. август 2023. Живорођени и умрли, јануар-јул 2023

У Републици Србији, у периоду јануар-јул 2023. године, број живорођених је износио 34 485. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 34 389, бележи се раст од 96 односно за 0,3%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар‒јул 2023. године износио је 57 328 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 68 194, бележи се пад од 10 866 или за 15,9%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле