• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. јануар 2023. Живорођени и умрли, јануар-децембар 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар – децембар 2022. године, број живорођених је износио 62 250. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 62 062, бележи се раст од 188 односно за 0,3%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - децембар 2022. године износио је 110 839 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 135 901, бележи се пад од 25 062 или за 18,4%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле