• A
  • A
  • A
Структурне пословне статистике

Циљ истраживања представља обрачун индикатора потребних за анализу структуре делатности пословних субјеката, структуре инпута и аутпута производног процеса, пословног успеха и конкурентности пословних субјеката на одређеном нивоу делатности, пословања малих и средњих пословних субјеката, као и развоја пословања на регионалном, националном и међународном нивоу у области нефинансијске пословне економије.