• A
 • A
 • A
Вести
 • Оснивање синдиката установа културе 

  Да би Републички завод за статистику извршио оснивање синдиката који делују при установама културе, неопходно је да њихове матичне установе изврше пререгистрацију у Агенцији за привредне регистре. У супротном, тражена промена неће бити спроведена.

  Информација о Регистру здравствених установа и Јединственој евиденцији субјеката у здравству

  Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, који су установљени Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), води Агенција за привредне регистре као поверени посао.

  Регистар здравствених установа почиње са радом 11. октобра 2020. године.

  Републички завод за статистику ће до  30.11.2020 године, ажурирати све промене за које су здравствене установе поднеле захтев привредним судовима до 10.10.2020. године.

  Више информација можете добити на интернет страници Агенције за привредне регистре.

   

  Од 01. јуна 2017. године Републички завод за статистику није надлежан за доделу матичних бројева и издавање Обавештења о разврставању за стамбене заједнице.

  Јединствени регистар стамбених заједница се води у Републичком геодетском заводу, а локалне самоуправе од 01. јуна 2017. године доносе Решења о оснивању стамбене заједнице и истовремено јој додељују матични број.

   

Издавање Обавештења о разврставању
 • У Регистру јединица разврставања (РЈР) може се добити Обавештење о разврставању за следеће јединице разврставања:

  71 – Државни орган

  72 – Правосудни орган

  73 – Орган јединице локалне самоуправе

  74 – Месну заједницу

  75 – Орган аутономне покрајине

  76 – Други орган јединице локалне самоуправе

  77 – Међувладину организацију

  80 – Верску организацију

  81 – Политичку организацију

  84 – Дописништво иностраних медија

  85 – Установу

  86 - Удружење послодаваца

  87 – Професионалну комору

  88 – Фонд 

  89 – Национални савет

  90 – Остале облике

  94 – Синдикалну организацију

  96 – Стечајну масу

   Обавештење о разврставању се може добити и за пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу следећих јединица разврставања: 

  71 – Државни орган, 72 – Правосудни орган, 73 – Орган јединице локалне самоуправе, 75 – Орган аутономне покрајине, 80 – Верску организацију, 85 – Установу, 87 – Професионалну комору.

  Услуга за издавање Обавештења о разврставању је бесплатна.

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Одсек за регистар пословних субјеката

Лазар Јовановић, Шеф одсека

e-mail: lazar.jovanovic@stat.gov.rs

Група за административне регистре и јединице разврставања

Павле Цимбаљевић

е-mail:  pavle.cimbaljevic@stat.gov.rs

директни телефон: + 381 11 2412 099

тел: +381 11 2412 922, лок. 413

Марија Николић

е-mail:  marija.nikolic@stat.gov.rs

директни телефон: + 381 11 2412 099

тел: +381 11 2412 922, лок. 257

Изаберите надлежно подручно одељење

  Линкови

Образац РЈР-1 

Образац РЈР-1А

Образац РЈР-1Б

Образац РЈР-1АБ

Образац РЈР-С

Образац РЈР-СМ

Списак општина и градова са одговарајућим позивом на број

  Претрага Регистра јединица разврставања