• A
 • A
 • A
Вести
 • Од 01. јуна 2017. године Републички завод за статистику није надлежан за доделу матичних бројева и издавање Обавештења о разврставању за стамбене заједнице.

  Јединствени регистар стамбених заједница се води у Републичком геодетском заводу, а локалне самоуправе од 01. јуна 2017. године доносе Решења о оснивању стамбене заједнице и истовремено јој додељују матични број.

   

Издавање Обавештења о разврставању
 • У Регистру јединица разврставања (РЈР) може се добити Обавештење о разврставању за следеће јединице разврставања:

  71 – Државни орган

  72 – Правосудни орган

  73 – Орган јединице локалне самоуправе

  74 – Месну заједницу

  75 – Орган аутономне покрајине

  76 – Други орган јединице локалне самоуправе

  77 – Међувладину организацију

  80 – Верску организацију

  81 – Политичку организацију

  84 – Дописништво иностраних медија

  85 – Установу

  86 - Удружење послодаваца

  87 – Професионалну комору

  88 – Фонд 

  89 – Национални савет

  90 – Остале облике

  94 – Синдикалну организацију

  96 – Стечајну масу

   Обавештење о разврставању се може добити и за пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу следећих јединица разврставања: 

  71 – Државни орган, 72 – Правосудни орган, 73 – Орган јединице локалне самоуправе, 75 – Орган аутономне покрајине, 80 – Верску организацију, 85 – Установу, 87 – Професионалну комору.

  Услуга за издавање Обавештења о разврставању је бесплатна.

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Одсек за административне изворе и регистре

Жико Обрадовић

е-mail:  ziko.obradovic@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412 922, лок. 413

Марија Николић

е-mail:  marija.nikolic@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412 922, лок. 257

  Линкови

Образац РЈР-1 

Образац РЈР-1А

Образац РЈР-1Б

Образац РЈР-1АБ

Образац РЈР-С

Образац РЈР-СМ

Списак општина и градова са одговарајућим позивом на број