• A
  • A
  • A
Статистика полова

Подаци из различитих  области живота (здравство, образовање, социјална заштита, правосуђе, запосленост, зараде и пензије, коришћење времена, доношење одлука и сл.) прикупљени из различитих извора и публиковани према полу.

 

Вести
Види све
25. јануар 2023. Коришћење времена у Републици Србији, 2021

Подаци из Истраживања о коришћењу времена (ИКВ) показују да жене у Републици Србији, у просеку, сваког дана, у неплаћеним пословима проведу дупло више времена него мушкарци, али и да на плаћеним пословима раде сат и по мање од мушкараца.

 

Опширније
Погледајте и ово
Жене и мушкарци
Korica_ZiM 2020m1.jpg