• A
  • A
  • A
Статистика полова

Подаци из различитих  области живота (здравство, образовање, социјална заштита, правосуђе, запосленост, зараде и пензије, коришћење времена, доношење одлука и сл.) прикупљени из различитих извора и публиковани према полу.

 

Погледајте и ово
Жене и мушкарци
Korica_ZiM 2020m1.jpg