• A
  • A
  • A
Процене становништва

Процене становништва су засноване на резултатима пописа становништва и на резултатима обраде статистике природног и механичког кретања становништва. Резултати процена се израђују према полу, старости и типу насеља и публикују се до нивоа општина. Осим проценама становништва средином године, које представљају просечан процењен број становника у тој години, располаже се подацима  о броју становника почетком посматране године (1. јануар) и крајем исте године (31. децембар).

 

Вести
Види све
01. јул 2021. Процењен број становника у Републици Србији, 2020.

Процењен број становника у Републици Србији у 2020. години је 6 899 126. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 538 820), а 48,7% мушкарци (3 360 306). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -6,7‰.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци