• A
  • A
  • A
1. Шта је систем званичне статистике?
  • Систем званичне статистике је скуп одређених статистичких истраживања и других статистичких активности реализованих од стране законом дефинисаних одговорних произвођача званичне статистике, заснованих на сталним изворима података уз примену одговарајуће методологије.

  Подели ову страну