• A
  • A
  • A
shutterstock_581580640.jpg
03.06.2024. -
Štete u šumama, 2023.


Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2023. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 264 633 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 24 000 m3. Dejstvom elementarnih nepogoda (vetar, kiša, grad i sneg) prouzrokovana je šteta od 186 047 m3 zapremine drveta, što iznosi oko 70% od ukupnih šteta nastalih u državnim šumama. Posebno veliku štetu je izazvala tzv. superćelijska oluja u julu mesecu 2023. godine, naročito na teritoriji Vojvodine. Sanacija ovih šteta još uvek je u toku, pa se sa sigurnošću može reći da su štete izazvane ovom vremenskom nepogodom još veće. U ovom saopštenju je prikazana samo posečena drvna zapremina do kraja 2023. godine. U 2023. godini evidentirano je 13 požara u državnim šumama, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 680 m3. U privatnim šumama nije bilo prijavljenih požara. Štete od biljnih bolesti u državnim šumama u 2023. godini iznose oko 43 000 m3.