• A
  • A
  • A
Šumarstvo

Statistika šumarstva prikuplja i objavljuje podatke o površinama pod šumama za privatni i državni sektor, proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama na mesečnom nivou, iskorišćavanju državnih i privatnih šuma na godišnjem nivou, izvršenim radovima gajenju šuma za državni i privatni sektor na godišnjem nivou, izvršenim radovima na podizanju plantaža i intenzivnih zasada na godišnjem nivou, štetama u državnim šumama na godišnjem nivou, štetama od požara u privatnim šumama na godišnjem nivou, građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji na godišnjem nivou, i podatke o brojnom stanju i odstreljenoj  divljači.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_254935309.jpg
28.05.2019. - Seča drveta, 2018.

Obim radova sprovedenih na seči drveta u Republici Srbiji u 2018, u odnosu na prethodnu godinu, povećan je za 2%, u Beogradskom regionu povećan je za 19%, u Regionu Vojvodine umanjen je za 3%, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije povećan je za 3% a u Regionu Južne i Istočne Srbije ostao je na nivou iz 2017. godine. Posečena zapremina drveta u 2018. godini ukupno iznosi oko 3,3 miliona m3. Najveći deo ove zapremine drveta, oko 1,6 miliona m3 (50%), upotrebljen je kao ogrevno drvo. Posečena (bruto) zapremina drveta u državnim šumama i van šuma iznosi oko 2,3 miliona m3, a u privatnim šumama i van šuma oko 921 000 m3.

Оpširnije
Podaci