• A
  • A
  • A
Popis2023.jpg
21.05.2024. -
Popis poljoprivrede 2023


U brošuri  „Popis poljoprivrede 2023“, Republički zavod za statistiku objavljuje pregled osnovnih pokazatelja u poljoprivredi Republike Srbije,  koji je dobijen na osnovu konačnih rezultata Popisa poljoprivrede 2023. Osnovni pokazatelji se odnose na broj poljoprivrednih gazdinstava, površinu korišćenog poljoprivrednog zemljišta – ukupno i prema kategorijama korišćenja, stočni fond,  navodnjavanje, mehanizaciju i radnu snagu na poljoprivrednim gazdinstvima.

Prema konačnim podacima Popisa poljoprivrede 2023. broj poljoprivrednih gazdinstava u  Republici Srbiji je 508 325. Od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava, 2002 gazdinstva jesu gazdinstva pravnih lica i preduzetnika, dok su ostala gazdinstva (99,6%) porodična poljoprivredna gazdinstva. Najveće učešće u ukupnom broju poljoprivrednih gazdinstava ima Zlatiborska oblast (8,5%).

Površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta (KPZ) je 3 239 373 ha,  gde oranice i bašte čine 77,7%. U toku poljoprivredne 2022/2023. godine navodnjavano je 8,3% KPZ  uglavnom podzemnim vodama na gazdinstvu – površinski.

61,7% gazdinstava gaji stoku, pri čemu je najzastupljenija veličina krda/stada: 3-9 grla goveda, 1-2 grla svinja, 3-9 grla ovaca. Goveda i ovce  se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, a svinje i živina u Regionu Vojvodine.

Ukupan broj dvoosovinskih traktora je 482 498, pri čemu jedan traktor u proseku obrađuje 6,7 ha KPZ.  8 od 10 gazdinstava koristi sopstveni traktor u poljoprivrednoj proizvodnji.  

Najviše poljoprivrednih gazdinstava (69%) ima jedno do 2 lica koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. U ukupnom broju menadžera, žene učestvuju sa 23%. Prosečan broj godišnjih radnih jedinica (GRJ) po gazdinstvu je 0,99.

Što se tiče starosne strukture porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, 44,7% nosioca gazdinstava ima preko 65 godina, dok 15-25 godina ima svega 0,9%.

Konačni rezultati Popisa poljoprivrede 2023. biće objavljivani u diseminacionoj bazi na veb-sajtu RZS-a: www.stat.gov.rs, sukcesivno u toku 2024. godine, a najkasnije do kraja 2025. godine. Posebne publikacije  sa analizom stanja u oblasti poljoprivrede Republike Srbije biće raspoložive u prvoj polovini 2025. godine.

Ostale vesti