• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 040 272
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,6 % раст
БДП
industry.png
3,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
2,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
68 251 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Вести
Види све
15.06.2018. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, I квартал 2018

У првом кварталу 2018. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 62492 динара и виши су за 4,0% у односу на исти квартал претходне године, док су у односу на четврти квартал 2017. нижи за 1,9%, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у првом кварталу 2018. године, износили су 63620 динара и виши су за 3,7% у односу на исти квартал претходне године, док су у односу на четврти квартал 2017. нижи за 0,7%, номинално.

15.06.2018. - Издате грађевинске дозволе, април 2018.

У априлу 2018. издато је 1 363 грађевинске дозволе, што је за 3,4% више него у априлу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у априлу 2018. већи је за 160,9% у односу на април 2017.

15.06.2018. - Грађевински радови у иностранству, 2017.

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2017. години износила је 36 581 мил. РСД.

12.06.2018. - Индекси потрошачких цена, мај 2018.

Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2018. године, у односу на април 2018. године, у просеку су више за 0,6%. Потрошачке цене у мају 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,1%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 1,8%.

12.06.2018. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2018.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2018. године, у односу на март 2018. године, у просеку су повећане за 0,9%. Цене у априлу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, повећане су за 0,4%.

08.06.2018. - Република Србија примењује проширени општи систем дисеминације података Међународног монетарног фонда

Од 8. јуна 2018. године, на веб-сајту РЗС-a (http://www.stat.gov.rs/en-US/NSDP-Serbia) доступна је националнa страницa сумарних података (National Summary Data Page – NSDP). Страница примењује стандардизовани систем за размену података и метаподатака (Statistical Data and Metadata ExchangeSDMX), развијена је кроз сарадњу РЗС-а са Народном банком Србије, Министарством финансија и Београдском берзом и служи као јединствено средство публиковања за главне макроекономске и финансијске податке.

Најава објављивања
20.06.2018. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2018
20.06.2018. Истраживање о трошковима рада, 2016, 2016
21.06.2018. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2017
22.06.2018. Потрошња опасних хемикалија, 2017
25.06.2018. Просечне зараде по запосленом, април 2018
26.06.2018. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-април 2018
27.06.2018. Средње образовање – крај школске године, 2017
27.06.2018. Основно образовање – крај школске године, 2017
29.06.2018. Укупан превоз путника и робе, 2017
29.06.2018. Индекси залиха готових производа у индустрији, мај 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори