• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 001 444
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,8 % раст
БДП
industry.png
2,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
2,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
68 029 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Aнкета о структури пољопривредних газдинстава
Анкета о структури пољопривредних газдинстава спровешће се од 1. октобра до 30. новембра 2018.
Детаљније
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније
Вести
Види све
Прилика за младе истраживаче

Обавештавамо наше кориснике и стручну јавност да ће од новог броја, који ће бити доступан од 20. септембра 2018, публикација Трендови  бити допуњена новим сегментом – стручним радовима младих истраживача. Циљ нам је да у сваком новом броју објавимо по један рад којим бисмо актуелне статистичке теме анализирали и представили их широј јавности.

15.10.2018. - Издате грађевинске дозволе, август 2018.

У августу 2018. издато је 1 958 грађевинских дозвола, што је за 4,0% више него у августу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у августу 2018. већи је за 20,9% у односу на август 2017.

12.10.2018. - Индекси потрошачких цена, септембар 2018.

Потрошачке цене у септембру 2018. године, у поређењу са претходним месецом, у просеку ниже за 0,3%.

12.10.2018. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, август 2018.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2018. године, у односу на јул 2018. године, у просеку су смањене за 0,6%. Цене у августу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, смањене су за 6,8%.

10.10.2018. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 10.10.2018. године до 18.10.2018. године, објављен је Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику  у периодичном издању огласи  „Послови“ Националне службе за запошљавање , на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику.

09.10.2018. - Порези у области животне средине, 2016.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,5 пута повећана у 2016. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2016. године износио је 12,4%.
У 2016. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 186 653,4 мил. РСД, што је за 11,6% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 86,7% односно 6,8%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 4,9% односно 1,7%, респективно.

Најава објављивања
19.10.2018. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2018
19.10.2018. Трендови, II квартал 2018
19.10.2018. Статистички годишњак Републике Србије, 2017
25.10.2018. Просечне зараде по запосленом, август 2018
26.10.2018. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-август 2018
30.10.2018. Регистрована правна и физичка лица, стање 30.09. 2018
30.10.2018. Спољнотрговинска робна размена по карактеристикама предузећа, 2017
31.10.2018. Регионални бруто домаћи производ, 2017
31.10.2018. Индекси залиха готових производа у индустрији, септембар 2018
31.10.2018. Индекси индустријске производње, септембар 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори