• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 040 272
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,5 % раст
БДП
industry.png
4,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
66 084 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Вести
Види све
25.05.2018. - Отпадне воде из насеља, 2017.

Испуштено и пречишћено више отпадних вода

Укупна количина отпадних вода у 2017. години већа је за 4,0% у односу на референтни период 2016. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 3,8% у односу на исти период 2016. Количина отпадних вода испуштена у септичке јаме већа је за 4,5% у поређењу са 2016. годином.

У 2017. години пречишћено је 4,4% више отпадних вода него у 2016. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман.

25.05.2018. - Раст просечне мартовске зараде

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2018. године износила је 68 251 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49 400 динара.

У периоду јануар-март 2018. године остварен је номинални раст просечних нето зарада од 5,5% у односу на исти период прошле године. У истом периоду зараде су реално порасле за 3,8%.

Медијална бруто зарада износила је 52 595 динара, док је медијална нето зарада износила 38 238 динарa.

Просечна нето зарада за март 2018. године износила је 418 евра, док је за март 2017. износила 386 евра.

 

23.05.2018. - Стручно саветовање – „У сусрет Попису 2021.”

У склопу припрема предстојећег Пописа становништва, домаћинстава и станова, Републички завод за статистику је 22. и 23. маја 2018. године организовао стручно саветовање – „У сусрет Попису 2021.”

22.05.2018. - Потписан Меморандум о сарадњи са Федералним заводом за статистику Босне и Херцеговине

Др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику и доц. др Емир Кремић, директор Федералног завода за статистику Босне и Херцеговине, потписали су 22. маја 2018. године у Београду Меморандум о сарадњи.

21.05.2018. - Подизање и гајење шума, 2017.

Обим радова на пошумљавању у 2017. већи је у односу на претходну годину за 55%. Од четинарских врста дрвета,  најзаступљенија је смрча, са 371 ha пошумљене површине, а од лишћарских врста дрвета најзаступљенији је храст, са 542 ha пошумљене површине. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2017, у односу на претходну годину, смањени су за 222 ha.

21.05.2018. - Sprint High Level Group Data architecture

У периоду од 15 - 18 маја 2018 године у Београду се одржао састанак High Level Group, у оквиру пројекта Data architecture, фокус састанка је на испуњавању очекивања и резултата пројекта, размена досадашњих резултата као и заједнички рад на даљем прогресу ка остварењу циља пројекта.

Најава објављивања
28.05.2018. Сеча дрвета, 2017
28.05.2018. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2018
30.05.2018. Анкета о образовању одраслих, 2016
31.05.2018. Индекси индустријске производње, април 2018
31.05.2018. Индекси индустријске производње, април 2018
31.05.2018. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2018
31.05.2018. Анкета о радној снази, I квартал 2018
31.05.2018. Анкета о радној снази, I квартал 2018
31.05.2018. Спољнотрговинска робна размена (РСД), април 2018
31.05.2018. Спољнотрговинска робна размена (USD), април 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори