• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 001 444
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,4 % раст
БДП
industry.png
4,8 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
2,4 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
75 296 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
25.03.2019. - Просечне зараде за јануар 2019.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2019. године износила је 75 296 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54 521 динар.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна нето зарада за јануар 2019. године номинално је већа за 8,9%, а реално за 6,7%.

Медијална нето зарада за јанаур износила је 41 467 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

22.03.2019. - Пробни попис становништва, домаћинстава и станова, 2019.

Републички завод за статистику, од 1. до 30. априла 2019. године, спроводи Пробни попис становништва, домаћинстава и станова. Ова акција је део припрема за Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. и неће обухватити целокупно становништво већ само око 20.000 домаћинстава и око 50.000 лица у изабраним деловима појединих насељених места у 51 граду/општини.

Списак градова/општина и насељених места у којима се спроводи Пробни попис 2019.

 

22.03.2019. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јануар 2019.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 5,0%.

15.03.2019. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, IV квартал 2018.

У четвртом кварталу 2018. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 65790 динарa и виши су за 3,3% у односу на исти квартал претходне године и за 3,1% у односу на трећи квартал 2018, номинално.  

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у четвртом кварталу 2018. године, износили су 66011 динара и виши су за 3,0% у односу на исти квартал претходне године и за 2,8% у односу на трећи квартал 2018, номинално.

15.03.2019. - Издате грађевинске дозволе, јануар 2019.

У јануару месецу 2019. издато је 982 грађевинске дозволе, што је за 2,9% мање него у јануару претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јануару 2019. већи је за 24,8% у односу на јануар 2018.

15.03.2019. - Цене станова новоградње, II полугодиште 2018.

Цене станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2018. године, у односу на просечне цене станова у I полугодишту 2018. године, повећане су за 2,9%.

15.03.2019. - Цене станова новоградње у 2018. години

Цене станова новоградње у Републици Србији у 2018. години, у односу на просечне цене станова у 2017. години, повећане су за 9,9%.

12.03.2019. - Индекси потрошачких цена, фебруар 2019.

Потрошачке цене у фебруару 2019. године, у односу на јануар 2019. године, у просеку су више за 0,7%.

Најава објављивања
26.03.2019. Основно образовање – почетак школске године, 2018
26.03.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар 2019
27.03.2019. Анкета о радној снази, 2018
29.03.2019. Промет робе у трговини на мало, фебруар 2019
29.03.2019. Индекси индустријске производње, фебруар 2019
29.03.2019. Индекси индустријске производње, фебруар 2019
29.03.2019. Туристички промет, фебруар 2019
29.03.2019. Индекси залиха готових производа у индустрији, фебруар 2019
29.03.2019. Спољнотрговинска робна размена (РСД), фебруар 2019
29.03.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), фебруар 2019
29.03.2019. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR), фебруар 2019
29.03.2019. Спољнотрговинска робна размена, фебруар 2019
29.03.2019. Регионални бруто домаћи производ, 2017
01.04.2019. Статистички календар Републике Србије, 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори