• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,5 % раст
БДП
industry.png
1,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
75 441 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Листа кандидата за MICS анкетаре и мераче који се позивају на тестирање и разговор

Листу кандидата за MICS анкетаре и мераче који се позивају на тестирање и разговор можете погледати овде, a време и место тестирања и разговора - овде.

Прва фаза избора кандидата је тестирање рада на рачунару (елиминационо, осим за мераче који се неће тестирати), а друга je разговор кандидата са члановима комисије за избор кандидата.

15.07.2019. - Издате грађевинске дозволе, мај 2019.

У мају месецу 2019. издате су 1 822 грађевинске дозволе, што је за 5,9% више него у мају претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у мају 2019. већи је за 150,4% у односу на мај 2018.

12.07.2019. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2019.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 3,6%.

12.07.2019. - Индекси потрошачких цена, јун 2019.

Потрошачке цене у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, у просеку су ниже за 0,3%.

11.07.2019. - Светски дан становништва

Светски дан становништва обележава се 11. јула, када је 1987. године светска популација достигла број од пет милијарди становника.

Генерална скупштина Уједињених нација 1989. године уврстила је овај дан у календар глобално значајних датума како би се скренула пажња на актуелна питања и потребе  популације.

05.07.2019. - Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мераче за истраживање вишеструких показатеља (MICS6)

Републички завод за статистику у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019. године спроводи анкету „Истраживање вишеструких показатеља (МICS6)”. Анкетирање ће се спроводити према методологији МICS истраживања, уз помоћ лаптопова, попуњавањем упитника у директном контакту са лицима у домаћинству.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити попуњавањем електронске пријаве од 8. јула (од 8:00 часова) до 14. јула 2019. (до 22:00 часа). 

03.07.2019. - Створени и третирани отпад, 2018 – Претходни подаци

Током 2018. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 49,2 милиона тона отпада, од чега 68,8% чини неопасни, а 31,2% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (39,5%).

01.07.2019. - Очекивана производња пшенице, малина и засејане површине, стање 23.05. 2019

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2.410 хиљ. тона, што је за 18,1% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Код производње малина очекује се смањење производње у односу на прошлу годину за 5,5%, а код вишања за 24,3%.

Најновије објављено
Најава објављивања
16.07.2019. Спољнотрговинска робна размена, 2018
16.07.2019. Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2018
16.07.2019. Малолетни учиниоци кривичних дела, 2018
16.07.2019. Спољнотрговинска робна размена (РСД), 2018
16.07.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), 2018
16.07.2019. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR), 2018
19.07.2019. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2019
23.07.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, 2018
25.07.2019. Просечне зараде по запосленом, мај 2019
26.07.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-мај 2019
31.07.2019. Регистрована запосленост, II квартал 2019
31.07.2019. Спољнотрговинска робна размена (РСД), јун 2019
31.07.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), јун 2019
31.07.2019. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR), јун 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори