• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,9 % раст
БДП
industry.png
3,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 009 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
MICS 6 – од 2. септембра до 10. новембра 2019.

MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) представља истраживачки програм који, на глобалном нивоу, припрема УНИЦЕФ у сарадњи са различитим агенцијама Уједињених нација. Истраживање се спроводи у сарадњи са националним статистикама  у петогодишњој динамици.

Oво је шести циклус MICS-a у Србији и истраживање ће бити спроведено у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019. године.

19.09.2019. - Републички завод за статистику објављује коначне листе изабраних кандидата за анкетаре и здравствене раднике за Истраживање здравља становништва Србије, 2019.

Коначну листу изабраних анкетара можете погледати  –  овде.

Коначну листу изабраних здравствених радника можете погледати  –  овде.

Сви изабрани кандидати су обавезни да најкасније до 22. септембра 2019. године до 20.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Уколико додатни подаци не буду унесени у назначеном року, сматраће се да је анкетар/здравствени радник одустао од рада у истраживању.

17.09.2019. - Поновљени јавни позив за пријављивање кандидата за здравствене раднике у Истраживању здравља становништва Србије 2019.

У складу са поновљеним јавним позивом, позивају се грађани који желе да учествују у Истраживању здравља становништва Србије, у својству здравственог радника да се у периоду од 17. до 22. септембра 2019. године пријаве Републичком заводу за статистику.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве - овде.

16.09.2019. - Републички завод за статистику објављује прелиминарне листе изабраних кандидата за анкетаре и здравствене раднике за Истраживање здравља становништва Србије, 2019.

Прелиминарну листу изабраних кандидата за анкетаре  можете погледати –  овде.

Прелиминарну листу изабраних кандидата за здравствене раднике можете погледати  –  овде.

Због недовољног броја пријављених кандидата за здравствене раднике у Истраживању здравља становништва Србије 2019. у појединим градовима/општинама, јавни позив за пријаву кандидата за здравствене раднике биће поновљен 17. септембра 2019. године на основу одлуке донете на састанку Истраживачког тима РЗС и ИЈЗС дана 16.09.2019. године. 

16.09.2019. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, други квартал 2019.

У другом кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 66348 динарa и виши су за 5,6% у односу на исти квартал претходне године и за 0,7% у односу на први квартал 2019, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у другом кварталу 2019. године, износили су 66576 динара и виши су за 3,9% у односу на исти квартал претходне године и за 0,8% у односу на први квартал 2019, номинално.

16.09.2019. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2019.

Продаја станова новоградње у I полугодишту 2019. године регистрована је у 68 општина/градова Републике Србије. Површина продатих новоизграђених станова у просеку је износила 53 m². Просечне цене станова новоградње кретале су се у интервалу од 42 693 динара по m² у Тутину, до   345 499 динара у Београдској општини Савски венац.

16.09.2019. - Издате грађевинске дозволе, јул 2019.

У јулу месецу 2019. издато је 2 200 грађевинских дозвола, што је за 20,2% више него у јулу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јулу 2019. већи је за 76,1% у односу на јул 2018.

13.09.2019. - Трендови - Специјално издање, "Анализа пословања јавних и државних предузећа у Републици Србији, 2015-2017."

Основни налази указују на неопходност економско-финансијског и инвестиционог реструктурирања јавних предузећа, као и приватизације, пре свега великих губиташа из прерађивачке индустрије.

Преузмите специјано издање: овде.

Најновије објављено
Најава објављивања
20.09.2019. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2019
20.09.2019. Рачун емисије у ваздух, 2017
20.09.2019. Употреба информационо–комуникационих технологија, 2019
20.09.2019. Порези у области животне средине, 2017
20.09.2019. Трендови, II квартал 2019
20.09.2019. Структура, економска снага и маркетинг производа пољопривредних газдинстава, 2018
20.09.2019. Структура пољопривредних газдинстава и коришћење расположивог земљишта у Републици Србији, 2018
20.09.2019. Структура пољопривредних газдинстава у воћарству Републике Србије, 2018
20.09.2019. Пољопривредна газдинства према типу производње и економској величини, 2018
20.09.2019. Радна снага и рад на пољопривредним газдинствима - стање и тренд, 2018
20.09.2019. Шта потврђује, шта оповргава и на шта указује, 2018
20.09.2019. Сточарство, 2018
23.09.2019. Економски рачуни пољопривреде, 2018
25.09.2019. Просечне зараде по запосленом, јул 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори