• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
18.03.2024. -
Ulaz, izlaz i tranzit drumskih teretnih vozila po zemljama registracije vozila, 2023


Tokom 2023. godine, preko međunarodnih drumskih graničnih prelaza na teritoriji Republike Srbije izašlo je 919 868 drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno 9 999 hilj. tona robe. U odnosu na prethodnu godinu, izašlo je za 1,8% manje drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno za 4,4% manje tona robe. Vozilima sa registracijom Republike Srbije tokom 2023. godine izvezeno je nešto više od dve trećine ukupne količine robe (67,4%). Broj teretnih vozila kojima je 2023. godine roba uvezena na područje Republike Srbije manji je za 0,4% nego 2022. godine. Vozilima sa registracijom Republike Srbije tokom 2023. godine uvezeno je 46,4% od ukupne količine robe.

Usled početka primene Zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, koji daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi tokom cele tranzitne operacije, broj teretnih vozila u tranzitu više nije uporediv sa podacima iz prethodnih godina, te ga zato i ne prikazujemo.