• A
  • A
  • A
Prevoz putnika i robe

Statističkim istraživanjima su obuhvaćeni poslovni subjekti koji se bave prevozom putnika i robe, a registrovani su u delatnosti saobraćaja (drumski, gradski, železnički, rečni, vazdušni i cevovodni saobraćaj, kao i u oblasti pretovara). Podaci se obrađuju kvartalno i godišnje.

Vesti
Vidi sve
24. septembar 2021. Ukupan prevoz putnika i robe, I polugodište 2021.

Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, veći je za 12,2%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju povećan za 13,1% a u međunarodnom je smanjen za 4,7%. U vazdušnom saobraćaju došlo je do rasta od 6,3%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju veći za 12,0%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju povećan je za 18,5%. Obim rada, iskazan u pkm, veći je za 6,2%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 37,2%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, veći je za 29,9%. Vazdušni, rečni, cevovodni i drumski saobraćaj beleže rast u količini prevezene robe, dok železnički saobraćaj beleži pad. Porast u količini prevezene robe u drumskom i rečnom saobraćaju je delimično usled činjenice da je povećan obuhvat posmatranih izveštajnih jedinica.

Оpširnije
Podaci