• A
  • A
  • A
Prevoz putnika i robe

Statističkim istraživanjima su obuhvaćeni poslovni subjekti koji se bave prevozom putnika i robe, a registrovani su u delatnosti saobraćaja (drumski, gradski, železnički, rečni, vazdušni i cevovodni saobraćaj, kao i u oblasti pretovara). Podaci se obrađuju kvartalno i godišnje.

Vesti
Vidi sve
29. septembar 2023. Ukupan prevoz putnika i robe, I polugodište 2023.

Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, veći je za 13,1%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju povećan za 10,7%, a u međunarodnom saobraćaju za 45,4%. U vazdušnom saobraćaju došlo je do rasta od 87,2%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju veći za 7,0%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju povećan je za 141,5%. Obim rada, iskazan u pkm, veći je za 33,9%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, manja je za 2,2%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, manji je za 1,0%. Vazdušni i drumski saobraćaj beleže rast u količini prevezene robe, dok saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima, cevovodni i železnički saobraćaj beleže pad.

Оpširnije
Podaci