• A
  • A
  • A
Prevoz putnika i robe

Statističkim istraživanjima su obuhvaćeni poslovni subjekti koji se bave prevozom putnika i robe, a registrovani su u delatnosti saobraćaja (drumski, gradski, železnički, rečni, vazdušni i cevovodni saobraćaj, kao i u oblasti pretovara). Podaci se obrađuju kvartalno i godišnje.

Vesti
Vidi sve
01. jul 2022. Ukupan prevoz putnika i robe, 2020. i 2021.

Ukupan broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju u 2021. godini povećan je za 55,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U posmatranom periodu, porastao je i unutrašnji prevoz putnika za 9,9%, što je uticalo na rast ukupnog broja prevezenih putnika za 11,8%. Obim rada, izražen u putničkim kilometrima, u 2021. godini porastao je za 29,2%, što je posledica povećanja obima rada u unutrašnjem prevozu putnika za 8,0%, dok je obim rada u međunarodnom prevozu povećan za 63,2%.

Količina prevezene robe u 2021. godini veća je za 40,8% u odnosu na prethodnu godinu. Unutrašnji prevoz robe veći  je za 64,8%, dok je u međunarodnom prevozu robe zabeleženo povećanje izvoza robe za  25,1% i uvoza 21,6% u odnosu na 2020. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, povećan je za 32,7%.

Оpširnije
Podaci