• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.03.2024. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, IV kvartal 2023. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2023. godine bili su veći za 4,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 13,3%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 23,5%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u četvrtom kvartalu 2023. godine bili su veći za 3,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s trećim kvartalom 2023. godine, njihov rast iznosi 16,7%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 26,1%.