• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
10.01.2024. -
Navodnjavanje, 2023.


Za navodnjavanje je u 2023. godini ukupno zahvaćeno 70 429 hilj. m3 vode, što je za 29,1% manje nego u prethodnoj godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova - 93,5%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine, orošavanjem se navodnjavalo 91,0% površine, kapanjem 8,7% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,3% površine.

Tokom 2023. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 47 579 ha poljoprivrednih površina, što je za 12,9% manje nego u prethodnoj godini. Oranice i bašte (sa 93,4%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 6,0%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 0,6%).

Istraživanjem o navodnjavanju obuhvaćeni su poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi i/ili upravljaju sistemima za navodnjavanje.

Ostale vesti