• A
  • A
  • A
Vode

Statistika voda sadrži podatke o zahvaćenim, korišćenim i otpadnim vodama prema sektorima ekonomskih delatnosti, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i broju priključenih stanovnika, navodnjavanju,  odvodnjavanju i zaštiti od štetnog dejstva voda.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_370005596.jpg
10.06.2020. - Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja, 2019.

U 2019. godini u sektorima industrije korišćeno je 4 232 mil. m3 vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Korišćene vode povećane su za 1,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno 4 232 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije, 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (99,2% površinske vode i 0,8% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.

Оpširnije
Podaci