• A
  • A
  • A
Vode

Statistika voda sadrži podatke o zahvaćenim, korišćenim i otpadnim vodama prema sektorima ekonomskih delatnosti, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i broju priključenih stanovnika, navodnjavanju,  odvodnjavanju i zaštiti od štetnog dejstva voda.

 

 

Vesti
Vidi sve
10. januar 2024. Navodnjavanje, 2023.

Za navodnjavanje je u 2023. godini ukupno zahvaćeno 70 429 hilj. m3 vode, što je za 29,1% manje nego u prethodnoj godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova - 93,5%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.

Оpširnije
Podaci