• A
  • A
  • A
Vode

Statistika voda sadrži podatke o zahvaćenim, korišćenim i otpadnim vodama prema sektorima ekonomskih delatnosti, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i broju priključenih stanovnika, navodnjavanju,  odvodnjavanju i zaštiti od štetnog dejstva voda.

 

 

Vesti
Vidi sve
26. maj 2023. Snabdevanje pitkom vodom i otpadne vode iz naselja, 2022

U 2022. godini, za potrebe snabdevanja pitkom vodom zahvaćeno je 702 miliona m3, što predstavlja 2,3% više vode u odnosu na 2021. godinu.  Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u 2022. godini veća je za 2,5% nego u 2021. godini, od čega se količina otpadnih voda ispuštena u javnu kanalizaciju povećala za 3,5% u odnosu na 2021.

Оpširnije
Podaci