• A
  • A
  • A
Vode

Statistika voda sadrži podatke o zahvaćenim, korišćenim i otpadnim vodama prema sektorima ekonomskih delatnosti, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i broju priključenih stanovnika, navodnjavanju,  odvodnjavanju i zaštiti od štetnog dejstva voda.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_370005596.jpg
12.06.2019. - Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja, 2018

U 2018. godini u sektorima industrije korišćeno je 4 175 mil. m3 vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Korišćene vode povećane su za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je ispušteno 4 150 mil. m3  vode odnosno 3,7% više nego u prethodnoj godini.

Od ukupno 4 175 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,8% površinske vode i 0,8% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda. 

Оpširnije
Podaci