• A
  • A
  • A
EkonmskaRac.png
29.12.2023. -
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2023.


Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2023. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila rast od 2,5% u odnosu na 2022. godinu.

Bruto investicije u osnovna sredstva u 2023. godini, merene stopama realnog rasta, zabeležile su rast od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Poljoprivredna proizvodnja ostvarila je u 2023. godini rast fizičkog obima od 9,0%.  U istom periodu industrijska proizvodnja zabeležila je rast od 2,4%, a prerađivačka industrija rast od 0,5%.

Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2023. godini beleži realni rast od 8,9% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo ostvario je realni pad od 1,8%, dok je promet u trgovini na veliko nominalno manji za 1,0%. Spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2023. godini, u odnosu na 2022, pokazuje rast izvoza za 4,0% i pad uvoza za 6,0%. U okviru sektora Usluge smeštaja i ishrane u 2023. godini procenjen je realni rast ugostiteljstva od 8,8%, dok je broj noćenja turista povećan za 1,9%. U 2023. godini u odnosu na 2022, registrovano je povećanje fizičkog obima saobraćaja od 21,3% i pad fizičkog obima telekomunikacija za 0,5%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu 2023. godine, stopa zaposlenosti iznosi 50,7%, dok je stopa nezaposlenosti 9,0%.

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa u 2023. godini, u odnosu na prethodnu godinu, nominalno su veće za 15,0%, a realno za 2,6%.

Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 7,6%.

 Ekonomska kretanja u Republici Srbiji