• A
  • A
  • A
Godišnji nacionalni računi

Godišnji nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u godišnjoj dinamici. Raspoloživi su podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama.

 

Vesti
Vidi sve
30. septembar 2022. Bruto domaći proizvod, 2021

Bruto domaći proizvod (BDP) u 2021. godini iznosio je, u tekućim cenama, 6 270 097 miliona RSD. U odnosu na prethodnu godinu, BDP nominalno je veći za 13,9%, a realno za 7,5%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi - dodatne tabele (posle revizije u 2018/2019)
Dodatne tabele
Tabele ponude i upotrebe i input-autput tabele
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi – dodatne tabele (pre revizije u 2018/2019)
Dodatne tabele
Nefinansijski sektorski računi