• A
  • A
  • A
Godišnji nacionalni računi

Godišnji nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u godišnjoj dinamici. Raspoloživi su podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama.

 

Vesti
Vidi sve
01. oktobar 2021. Bruto domaći proizvod, 2020

Bruto domaći proizvod (BDP) u 2020. godini iznosio je, u tekućim cenama, 5 502 216 miliona RSD. U odnosu na prethodnu godinu, BDP je nominalno veći za 1,5%, a realno manji za 0,9%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi - dodatne tabele (posle revizije u 2018/2019)
Dodatne tabele
Tabele ponude i upotrebe i input-autput tabele
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi – dodatne tabele (pre revizije u 2018/2019)
Dodatne tabele
Nefinansijski sektorski računi