• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.12.2023. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, III kvartal 2023. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2023. godine bili su veći za 1,2% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 3,1%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 4%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u trećem kvartalu 2023. godine bili su manji za 1,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s drugim kvartalom 2023. godine, njihov rast iznosi 3%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 1,4% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 5,9%.