• A
  • A
  • A
shutterstock_686521927m.jpg
01.12.2023. -
Indikatori inovativnih aktivnosti, 2023


Učešće poslovnih subjekata sa najmanje jednom vrstom inovacije iznosi 51,14%. Inovativno je više od  67% velikih poslovnih subjekata, oko 56% srednjih poslovnih subjekata, dok je među malim poslovnim subjektima oko 50% inovativno. Inovativne aktivnosti su skoro jednako zastupljene kod poslovnih subjekata koji se bave proizvodnim i uslužnim delatnostima – inovacije je uvelo oko 50% poslovnih subjekata.

U pogledu regionalne zastupljenosti, inovacije proizvoda i procesa imaju učešće preko 47%, ali su neravnomerno zastupljene po regionima. Regionalna zastupljenost inovacija proizvoda i procesa kreće se u rasponu od 48,2% (Beogradski region) do 8% (Region Južne i Istočne Srbije).

Najveća zastupljenost poslovnih subjekata inovatora je u sektoru Usluga smeštaja i ishrane, 64,5% i u sektoru Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila, 61%, dok je najmanja zastupljenost inovatora u sektoru Rudarstva, 23,3%.