• A
  • A
  • A
Untitled.png
30.11.2023. -
Kretanja na tržištu rada u trećem kvartalu 2023.


Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na treći kvartal prethodne godine, došlo je do porasta stope zaposlenosti za 0,5 procentnih poena (p. p.) i pada stope stanovništva van radne snage za 0,7 p. p., dok je stopa nezaposlenosti ostala nepromenjena. Stopa zaposlenosti za dati period iznosila je 50,7%, stopa nezaposlenosti 9,0% dok je stopa stanovništva van radne snage iznosila 44,2%.

U odnosu na treći kvartal 2022. godine, ukupna populacija uzrasta 15 i više godina smanjena je za 56 900 i u trećem kvartalu 2023. godine iznosila je 5 693 500. Broj aktivnih lica veći je za 3 900, a kontingent stanovništva van radne snage manji je za 60 800. Broj aktivnih lica u trećem kvartalu 2023. godine iznosio je 3 174 200, a broj stanovništva van radne snage 2 519 300. U okviru kontingenta aktivnog stanovništva tzv. radne snage, broj zaposlenih je veći za 3 000 a broj nezaposlenih za svega 900 lica. Tako je broj zaposlenih lica u trećem kvartalu iznosio 2 888 500, a broj nezaposlenih 285 700.

Stopa ukupne neformalne zaposlenosti manja je u odnosu na treći kvartal 2022. godine za 0,5 p. p. i u trećem kvartalu 2023. iznosila je 12,8%. Neformalna zaposlenost van poljoprivrede manja je za 0,3 p. p. i u trećem kvartalu 2023. iznosila je 6,5%, dok je u sektoru poljoprivrede veća za 1,4 p. p. i iznosila je 53,5%.

U poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine došlo je do povećanja stope zaposlenosti za 0,3 p. p., smanjenja stope nezaposlenosti za  0,6 p. p, dok je stopa stanovništva van radne snage ostala nepromenjena.