• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
31.10.2023. -
Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama - fleš procena, III kvartal 2023.


Realni rast BDP u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 3,5%.

Obračun kvartalnog BDP za treći kvartal 2023. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 30. novembra 2023. godine.