• A
  • A
  • A
Kvartalni nacionalni računi

Kvartalni nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u kratkoročnoj dinamici. Raspoloživi su podaci o kvartalnom bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama

Vesti
Vidi sve
01. avgust 2022. Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama - fleš procena, II kvartal 2022.

Realni rast BDP u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 4,0%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci
Pogledajte i ovo
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele