• A
  • A
  • A
Kvartalni nacionalni računi

Kvartalni nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u kratkoročnoj dinamici. Raspoloživi su podaci o kvartalnom bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama

Vesti
Vidi sve
31. maj 2024. Kvartalni bruto domaći proizvod, I kvartal 2024

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,7%.

Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2024. godine od 0,8% u odnosu na prethodni kvartal.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci
Pogledajte i ovo
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele