• A
  • A
  • A
Kvartalni nacionalni računi

Kvartalni nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u kratkoročnoj dinamici. Raspoloživi su podaci o kvartalnom bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama

Vesti
Vidi sve
28. februar 2023. Kvartalni bruto domaći proizvod, IV kvartal 2022

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 0,4%. 

Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2022. godine od 0,7% u odnosu na prethodni kvartal.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci
Pogledajte i ovo
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele