• A
  • A
  • A
Kvartalni nacionalni računi

Kvartalni nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u kratkoročnoj dinamici. Raspoloživi su podaci o kvartalnom bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama

Vesti
Vidi sve
shutterstock_344265242.jpg (1)
01.06.2020. - Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, prvi kvartal 2020. godine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 5,0%.

Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2020. godine od 0,6% u odnosu na prethodni kvartal.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci
Pogledajte i ovo
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele