• A
  • A
  • A
Kvartalni nacionalni računi

Kvartalni nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u kratkoročnoj dinamici. Raspoloživi su podaci o kvartalnom bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama

Vesti
Vidi sve
31. avgust 2023. Kvartalni bruto domaći proizvod, II kvartal 2023

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,7%. 

Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2023. godine od 1,3% u odnosu na prethodni kvartal.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci
Pogledajte i ovo
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele