• A
  • A
  • A
shutterstock_143315812.jpg
20.10.2023. -
Upotreba IKT-a pojedinci, 2023.


U Republici Srbiji preko 91% lica u poslednja tri meseca, koristi internet više puta u toku dana u 2023. godini. 26,4% internet populacije u 2023. godini je koristilo internet da bi odštampali zvanične obrasce sa veb stranice ili aplikacije javne administracije. U poslednja 3 meseca 51,0% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.