• A
  • A
  • A
Upotreba IKT - pojedinci

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija među pojedincima (IKT-DOM) obezbeđuje podatke o upotrebi računara, mobilnog telefona, kao i interneta među pojedincima. Takođe, obezbeđuje informacije o korišćenju e-uprave, e-trgovine i posedovanja e-veština od strane pojedinaca starosne dobi od 16 do 74 godine.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_143315812.jpg
20.09.2019. - Upotreba IKT-a pojedinci, 2019.

U Republici Srbiji preko 3 170 000 lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana u 2019. godini. 37,5% internet populacije u 2019. godini koristi usluge e-uprave.
U poslednja 3 meseca 34,2% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Frekvencija upotrebe interneta - pojedinci, u poslednja tri meseca
77,4 %
Lica koja koriste internet svakog dana
3 810 000
Internet populacija koja poseduje nalog na društvenim mrežama
70,8 %
Podaci