• A
  • A
  • A
Upotreba IKT - pojedinci

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija među pojedincima (IKT-DOM) obezbeđuje podatke o upotrebi računara, mobilnog telefona, kao i interneta među pojedincima. Takođe, obezbeđuje informacije o korišćenju e-uprave, e-trgovine i posedovanja e-veština od strane pojedinaca starosne dobi od 16 do 74 godine.

 

Vesti
Vidi sve
20. oktobar 2023. Upotreba IKT-a pojedinci, 2023.

U Republici Srbiji preko 91% lica u poslednja tri meseca, koristi internet više puta u toku dana u 2023. godini. 26,4% internet populacije u 2023. godini je koristilo internet da bi odštampali zvanične obrasce sa veb stranice ili aplikacije javne administracije. U poslednja 3 meseca 51,0% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Frekvencija upotrebe interneta - pojedinci, u poslednja tri meseca
85,4 %
Korisnici računara u poslednja tri meseca
75,4 %
Internet populacija koja poseduje nalog na društvenim mrežama
82,3 %
Podaci