• A
  • A
  • A
highway-3386978_960_720.jpg
01.09.2023. -
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2023.


Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Republiku Srbiju u drugom kvartalu 2023. godine manji je za 4,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila je manje za 3,0%, dok je stranih vozila manje za 5,5%. Od vozila sa stranom registracijom najviše ih je sa registracijom Nemačke, 7,7%, zatim Austrije, 6,3%, i Mađarske, 5,1%.

Izlaz putničkih motornih vozila iz Republike Srbije veći je za 7,0% u odnosu na isti period 2022. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je manji za 1,8%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 14,2%. Najbrojnija su vozila sa registracijom Mađarske, sa učešćem od 10,8%, a zatim slede vozila sa registracijom Nemačke, sa učešćem od 6,5%, i Bosne i Hercegovine, sa učešćem od 3,6%.  

Ukupan broj putnika koji su svim vrstama putničkih prevoznih sredstava ušli u Republiku Srbiju tokom drugog kvartala 2023. godine manji je za 2,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 3,9%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 1,2%.

Ukupan broj putnika izašlih iz Republike Srbije tokom drugog kvartala 2023. godine veći je za 3,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 2,3%, dok je u vozilima sa stranom registracijom veći za 5,8%.

Najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Hrvatskom, 29,8%, a zatim preko graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, 25,5%, i Mađarskom, 17,1%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Batrovci,15,8%, Preševo, 10,3%, i Horgoš, 10,2%.

Najveći broj vozila u drugom kvartalu 2023, u odnosu na drugi kvartal 2022. godine, ušao je preko graničnih prelaza Kelebija i Vatin, a broj vozila izašlih na prelazima Jabuka i Horgoš je procentualno najveći u odnosu na ostale granične prelaze.

Preko graničnih prelaza s Hrvatskom izašao je najveći broj putničkih prevoznih sredstava, 25,8%, a zatim preko graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, 23,6%, i Mađarskom, 16,0%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Republike Srbije jesu Batrovci, sa 13,3%, zatim Preševo, sa 11,3%, i Horgoš, sa 11,0%.

Ostale vesti