• A
  • A
  • A
shutterstock_368080166.jpg
31.08.2023. -
Naučnoistraživačka i razvojna delatnost, 2022.


Ukupni izdaci za naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost (NIRD) u 2022. godini iznosili su preko 68 milijardi RSD (68.574.283 u hiljadama), a njihovo učešće u BDP-u iznosi 0,97%.

U ukupnim izdacima za NIRD učešće bruto investicija iznosi 8%, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu, dok učešće tekućih izdataka iznosi 92%.