• A
  • A
  • A
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
28. jun 2021. Naučnoistraživačka delatnost, 2020.

Učešće izdataka za istraživanje i razvoj u BDP-u iznosilo je 0,91% u 2020. godini.

Broj istraživača zaposlenih u IRD porastao je u 2020. godini za 1,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Оpširnije
Podaci