• A
  • A
  • A
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
tesla2.png
28.06.2019. - LJudski resursi u nauci i tehnologiji, 2018.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi (ARS) u 2018. godini u Republici Srbiji bilo je 972 178 lica starosti 15-74 godine koja ili imaju završeno visoko obrazovanje ili su zaposlena u oblastima nauke i tehnologije kao stručnjaci, inženjeri, stručni saradnici ili tehničari, od čega su 53% žene.

Оpširnije
Podaci