• A
  • A
  • A
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
29. jun 2022. LJudski resursi u nauci i tehnologiji, 2021.

Jezgro ljudskih resursa u nauci i tehnologiji čine lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje i rade u oblastima nauke i tehnologije. U 2021. godini je 521 200 lica činilo jezgro, od toga je bilo 57 % žena.

Оpširnije
Podaci