• A
  • A
  • A
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
31. avgust 2022. Naučnoistraživačka i razvojna delatnost, 2021

Ukupni izdaci za naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost u 2021. godini iznosili su preko 62 milijarde RSD, a njihovo učešće u BDP-u iznosi skoro 1%.

Оpširnije
Podaci