• A
  • A
  • A
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
31. avgust 2023. Naučnoistraživačka i razvojna delatnost, 2022.

Ukupni izdaci za naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost (NIRD) u 2022. godini iznosili su preko 68 milijardi RSD (68.574.283 u hiljadama), a njihovo učešće u BDP-u iznosi 0,97%.

Оpširnije
Podaci