• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.09.2023. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, II kvartal 2023.

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2023. godine bili su veći za 2,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 8,2%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 12,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 8,4%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u drugom kvartalu 2023. godine bili su veći za 1,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s prvim kvartalom 2023. godine, njihov rast iznosi 4,7%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 4,5%.