• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
14.07.2023. -
Maloletni učinioci krivičnih dela, 2022.


Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2022. godini je 2 410 i manji je za 4% u odnosu na 2021. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 618) manji je za 7%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 213) takođe je manji, za 12%, u odnosu na prethodnu, 2021. godinu.

U 2022. godini, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela primenjeni su vaspitni nalozi: javni tužilac za maloletnike je u 183 slučaja primenio vaspitni nalog, a u 76 slučajeva sudija za maloletnike. U istoj godini, za četiri maloletnika je izrečena kazna  maloletnički zatvor (0,3%).