• A
  • A
  • A
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
14. jul 2021. Maloletni učinioci krivičnih dela, 2020.

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2020. godini je 2 524 i manji je za 13% u odnosu na 2019. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 750) manji je za 13%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 239) takođe je manji, za 26%, u odnosu na prethodnu, 2019. godinu.

Оpširnije
Podaci