• A
  • A
  • A
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_723689029.jpg
16.07.2019. - Maloletni učinioci krivičnih dela, 2018

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2018. godini je 2 744 i manji je za 21% u odnosu na 2017. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 849) manji je za 7%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 548) takođe je manji, i to za 5%, u odnosu na prethodnu, 2017. godinu.

Оpširnije
Podaci