• A
  • A
  • A
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
15. jul 2020. Maloletni učinioci krivičnih dela, 2019

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2019. godini je 2 903 i veći je za 6% u odnosu na 2018. Veću za izricanje krivičnih sankcija su podneta 2 002 predloga a taj broj je, u odnosu na prethodnu godinu, veći za 8%, dok je broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije 1 676, što je, takođe, više za 8%.

Оpširnije
Podaci