• A
  • A
  • A
highway-3386978_960_720.jpg
02.06.2023. -
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2023.


Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Republiku Srbiju u prvom kvartalu 2023. godine veći je za 11,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila je više za 5,2%, dok je stranih vozila više za 16,8%. Od vozila sa stranom registracijom, najviše ih je sa registracijom Nemačke, 5,0%, zatim Mađarske, 4,7%, i Bosne i Hercegovine, sa učešćem od 3,7%.

Izlaz putničkih motornih vozila iz Republike Srbije veći je za 12,2% u odnosu na isti period 2022. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je veći za 7,2%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 16,8%. Najbrojnija su vozila sa registracijom Nemačke, sa učešćem od 5,5%, a zatim slede vozila sa registracijom Mađarske, sa učešćem od 5,1%, i Bosne i Hercegovine, sa učešćem od 3,8%.  

Ukupan broj putnika koji su svim vrstama putničkih prevoznih sredstava ušli u Republiku Srbiju tokom prvog kvartala 2023. godine veći je za 17,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom veći je za 13,3%, dok je u vozilima sa stranom registracijom veći za 19,0%.

Ukupan broj putnika izašlih iz Republike Srbije tokom prvog kvartala 2023. godine veći je za 17,2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom veći je za 14,5%, dok je u vozilima sa stranom registracijom veći za 18,6%.

Najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, 32,4%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 25,9%, i Mađarskom, 14,4%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Batrovci, 12,1%, Horgoš, 9,6%, i Preševo, 8,8%.

Najveći broj vozila u prvom kvartalu 2023., u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, ušao je preko graničnih prelaza Kaluđerovo i Vatin, a i broj vozila izašlih na prelazima Kaluđerovo i Đerdap je procentualno najveći u odnosu na ostale granične prelaze.

Preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom izašao je najveći broj putničkih prevoznih sredstava, 30,1%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 28,3%, i Mađarskom, 16,4%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Republike Srbije jesu Batrovci, sa 13,7%, zatim Horgoš, sa 9,7%, i Sremska Rača, sa 7,7%.

Ostale vesti