• A
  • A
  • A
shutterstock_254935309.jpg
26.05.2023. -
Seča drveta, 2022.


Obim radova sprovedenih na seči drveta u Republici Srbiji u 2022, u odnosu na prethodnu godinu, uvećan je za 11%, u Beogradskom regionu uvećan je za 17%, u Regionu Vojvodine uvećan je za 13%, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije uvećan je za 8%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije uvećan je za 14%. Posečena zapremina drveta u 2022. godini ukupno iznosi oko 3,8 miliona m3. Najveći deo ove zapremine drveta, oko 2,0 miliona m3 (54%), upotrebljen je kao ogrevno drvo. Posečena (bruto) zapremina drveta u državnim šumama i van šuma iznosi oko 2,8 miliona m3, a u privatnim šumama i van šuma oko 913 000 m3.