• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
31.03.2023. -
Promet robe u trgovini na malo, februar 2023. godine


Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u februaru 2023. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 11,7%, a u stalnim cenama manji je za 3,8%.

Ukoliko se uporede prva dva meseca 2023. godine sa istim periodom 2022. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 15,0%, a u stalnim cenama manji je za 1,1%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koja sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.

Ostale vesti