• A
  • A
  • A
Trgovina na malo

Pod trgovinom na malo podrazumeva se preprodaja robe krajnjim potrošačima (prodaja robe bez prerade, prvenstveno stanovništvu za ličnu potrošnju i upotrebu u domaćinstvu, i pravnim i fizičkim licima za obavljanje njihove delatnosti).
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu robe u trgovini na malo na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti, robnim grupama i statističkim teritorijalnim jedinicama.

 

 

 

Vesti
Vidi sve
01. decembar 2023. Promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama, 3. tromesečje 2023.

Ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Republici Srbiji za prvih devet meseci 2023. u odnosu na isti period prethodne godine, izražena u tekućim cenama, veća je za 10,9%.

Оpširnije
Podaci