• A
  • A
  • A
Trgovina na malo

Pod trgovinom na malo podrazumeva se preprodaja robe krajnjim potrošačima (prodaja robe bez prerade, prvenstveno stanovništvu za ličnu potrošnju i upotrebu u domaćinstvu, i pravnim i fizičkim licima za obavljanje njihove delatnosti).
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu robe u trgovini na malo na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti, robnim grupama i statističkim teritorijalnim jedinicama.

 

 

 

Vesti
Vidi sve
28. jun 2024. Promet robe u trgovini na malo, maj 2024

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u maju 2024. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 11,4%, a u stalnim cenama za 6,6%.

Ukoliko se uporede prvih pet meseci 2024. godine sa istim periodom 2023. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 12,9%, a u stalnim cenama za 7,7%.

 

Оpširnije
Podaci