• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
06.03.2023. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, IV kvartal 2022.


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2022. godine bili su veći za 16,6% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 8,4%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 23,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 18,3%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u četvrtom kvartalu 2022. godine bili su veći za 15,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s trećim kvartalom 2022. godine, njihov rast iznosi 10,5%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 31,8% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 22,8%.