• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
31.01.2023. -
Promet robe u trgovini na malo, decembar 2022. godine


Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u decembru 2022. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 16,7%, a u stalnim cenama manji je za 0,2%.

Promet robe u trgovini na malo u 2022. godini, u poređenju sa 2021. godinom, veći je u tekućim cenama za 22,0%, a u stalnim cenama za 5,9%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koja sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.

Ostale vesti