• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
31.01.2023. -
Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama - fleš procena, IV kvartal 2022.


Realni rast BDP u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 0,4%.

Obračun kvartalnog BDP za četvrti kvartal 2022. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 28. februara 2023. godine.