• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
11.01.2023. -
Navodnjavanje, 2022.


Za navodnjavanje je u 2022. godini ukupno zahvaćeno 99 355 hilj. m3 vode, što je za 7,3% više nego u prethodnoj godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova - 89,8%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine, orošavanjem se navodnjavalo 91,8% površine, kapanjem 8,1% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,1% površine.

Tokom 2022. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 54 639 ha poljoprivrednih površina, što je za 4,6% više nego u prethodnoj godini. Oranice i bašte (sa 93,4%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 5,4%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 1,3%).

Istraživanjem o navodnjavanju obuhvaćeni su poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi i/ili upravljaju sistemima za navodnjavanje.