• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
29.12.2022. -
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2022.


Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2022. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila rast od 2,3% u odnosu na 2021. godinu.

Bruto investicije u osnovna sredstva u 2022. godini, merene stopama realnog rasta, na  istom su nivou kao prethodne godine.

Poljoprivredna proizvodnja ostvarila je u 2022. godini pad fizičkog obima od 8,0%.  U istom periodu industrijska proizvodnja zabeležila je rast od 1,5%, a prerađivačka industrija rast od 1,7%.

Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2022. godini beleži realni pad od 11,8% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo ostvario je realni rast od 6,4%, dok je promet u trgovini na veliko nominalno veći za 19,0%. Spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2022. godini, u odnosu na 2021, pokazuje rast izvoza za 23,5% i rast uvoza za 33,0%. U okviru sektora Usluge smeštaja i ishrane u 2022. godini procenjen je realni rast ugostiteljstva od 40,6%, dok je broj noćenja turista povećan za 37,5%. U 2022. godini u odnosu na 2021, registrovano je povećanje fizičkog obima saobraćaja od 23,1% i pad fizičkog obima  telekomunikacija za 1,5%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu 2022. godine, stopa zaposlenosti iznosi 50,8%, dok je stopa nezaposlenosti 8,9%.

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa u 2022. godini, u odnosu na prethodnu godinu, nominalno su veće za 14,1%, a realno za 2,0%.

Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 15,1%.

 Ekonomskih kretanja u Republici Srbiji