• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.12.2022. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, III kvartal 2022.


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2022. godine bili su veći za 22,4% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 4,6%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 32,6% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 9,7%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u trećem kvartalu 2022. godine bili su veći za 23% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s drugim kvartalom 2022. godine, njihov rast iznosi 5,7%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 31,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 12,5%.