• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
30.11.2022. -
Promet robe u trgovini na malo, oktobar 2022. godine


Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u oktobru 2022. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 23,8%, a u stalnim cenama za 5%.

Ukoliko se uporede prvih deset meseci 2022. godine sa istim periodom 2021. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 22,9%, a u stalnim cenama za 7,1%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koja sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.