• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
25.11.2022. -
Živorođeni i umrli, januar-oktobar 2022.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2021. i 2022. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar - oktobar 2022. godine, broj živorođenih je iznosio 51 401. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 50 974, beleži se rast od 427 odnosno za 0,8%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar - oktobar 2022. godine iznosio je 94 196 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 108 379, beleži se pad od 14 183 ili za 13,1%.