• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
25 decembar 2020. Živorođeni i umrli, januar-novembar 2020.

U Republici Srbiji, u periodu januar-novembar 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 56 587. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 58 131, beleži se pad od 1 544 odnosno za 2,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-novembar 2020. godine iznosio je 97 633 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 92 160, beleži se rast od 5 473 ili za 5,9%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele