• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
24. mart 2023. Živorođeni i umrli, januar-februar 2023.

U Republici Srbiji, u periodu januar-februar 2023. godine, broj živorođenih je iznosio 10 083. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 9 596, beleži se rast od 487 odnosno za 5,1%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-februar 2023. godine iznosio je 18 037 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 24 486, beleži se pad od  6 449 ili za 26,3%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele