• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
26 oktobar 2020. Živorođeni i umrli, januar-septembar 2020.

U Republici Srbiji, u periodu januar−septembar 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 46 270. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 47 068, beleži se pad od 798 odnosno za 1,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar−septembar 2020. godine iznosio je 78 445 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 75 727, beleži se rast od 2 718 ili za 3,6%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele