• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
24. maj 2024. Živorođeni i umrli, januar-april 2024

U Republici Srbiji, u periodu januar-april 2024. godine, broj živorođenih je iznosio 19 372. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 19 230, beleži se rast od 142 odnosno za 0,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-april 2024. godine iznosio je 34 436 i, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 34 173, beleži se rast od 263 ili za 0,8%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele