• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
24. septembar 2021. Živorođeni i umrli, januar-avgust 2021.

U Republici Srbiji, u periodu januar-avgust 2021. godine, broj živorođenih je iznosio 39965. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 40559, beleži se pad od 594 odnosno za 1,5%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-avgust 2021. godine iznosio je 82681 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 70322, beleži se rast od 12359 ili za 17,6%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele