• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
beba02.jpg
28.06.2019. - Vitalni događaji, 2018.

U Republici Srbiji u 2018. godini broj živorođenih je 63 975 dok je broj umrlih 101 655. Prirodni priraštaj je -37 680.

Prema redu rođenja najviše je rođeno dece prvog reda rođenja 30 327 (47,4%) i drugog reda rođenja 22 870 (35,7%). Posmatrano po starosti, decu prvog reda rođenja najviše rađaju majke čija je starost u intervalu 25-29 godina dok decu drugog reda rođenja rađaju majke stare 30-34 godina starosti. Najviše dece se rađa u julu, avgustu i oktobru.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele