• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
24. novembar 2023. Živorođeni i umrli, januar-oktobar 2023

U Republici Srbiji, u periodu januar-oktobar 2023. godine, broj živorođenih je iznosio 50 964. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 51 401, beleži se pad od 437 odnosno za 0,9%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar‒oktobar 2023. godine iznosio je 80 308 i, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 94 196, beleži se pad od 13 888 ili za 14,7%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele