• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
24. decembar 2021. Živorođeni i umrli, januar-novembar 2021.

U Republici Srbiji, u periodu januar–novembar 2021. godine, broj živorođenih je iznosio 56 648. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 56 587, beleži se rast od 61 odnosno za 0,1%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar–novembar 2021. godine iznosio je 123 492 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 97 633, beleži se rast od 25 859 ili za 26,5%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele