• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
beba02.jpg
01.07.2020. - Vitalni događaji, 2019.

U Republici Srbiji u 2019. godini broj živorođenih je 64 399 (9, 3‰) dok je broj umrlih iznosio 101 458 (14, 6‰). Prirodni priraštaj je -37 059 (-5, 3‰).

Prema redu rođenja najviše je rođeno dece prvog reda rođenja 29 656 (46, 1%) i drugog reda rođenja 22 701 (35, 3%). Posmatrano po starosti, decu prvog reda rođenja su rodile žene čija je starost u intervalu 25-29 godina dok su decu drugog reda rođenja rodile žene stare 30-34 godina.

Najviše dece se rodilo u januaru, julu, avgustu, septembru i oktobru.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele