• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
01. jul 2022. Vitalni događaji, 2021.

U Republici Srbiji, u 2021. godini, broj živorođenih iznosi 62 180 dok broj umrlih iznosi 136 622. Prirodni priraštaj iznosi -74 442.

Od ukupnog broja živorođenih u 2021. godini u Republici Srbiji najveći broj živorođenih, 18 825, zabeležen je u starosnoj grupi žena od 30 do 34 godine. Prosečna starost žene pri rođenju deteta je 30,1 godina, dok je prosečna starost žene pri rođenju prvog deteta 28,7 godina.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele