• A
  • A
  • A
Casopisi.png
14.11.2022. -
Izdavačka delatnost i štampa– Listovi i časopisi, 2021


U Republici Srbiji 2021. godine objavljeno je 1 677 serijskih publikacija, što predstavlja povećanje od 2,4% u odnosu na 2020. godinu.

Od ukupnog broja izdatih serijskih publikacija, 83,1% su časopisi, 12,7% su listovi/novine, 4,1% ostale serijske publikacije, a 0,1% su nepovezani listovi sa zanimljivim sadržajem.

Najveći deo objavljenih serijskih publikacija po UDK je iz oblasti društvenih nauka (32,9%) i primenjenih nauka, medicine i tehnike (22,7%), a potom i umetnosti (11,3%).

Najmanje serijskih publikacija je objavljeno iz oblasti filozofije i psihologije (2,0%), religije i teologije (2,9%), i arheologije sa geografijom, biografijom i istorijom (4,4%).