• A
  • A
  • A
Izdavačka delatnost i štampa

Podaci o izdavanju neperiodičnih i periodičnih serijskih publikacija, izdatih u zemlji i stavljenih na raspolaganje javnosti,prema najvažnijim bibliografskim obeležjima.

 

Vesti
Vidi sve
14. novembar 2022. Izdavačka delatnost i štampa– Listovi i časopisi, 2021

U Republici Srbiji 2021. godine objavljeno je 1 677 serijskih publikacija, što predstavlja povećanje od 2,4% u odnosu na 2020. godinu.

Od ukupnog broja izdatih serijskih publikacija, 83,1% su časopisi, 12,7% su listovi/novine, 4,1% ostale serijske publikacije, a 0,1% su nepovezani listovi sa zanimljivim sadržajem.

Оpširnije