• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
31.10.2022. -
Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama - fleš procena, III kvartal 2022.


Realni rast BDP u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 1,1%.

Obračun kvartalnog BDP za treći kvartal 2022. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 30. novembra 2022. godine.