• A
  • A
  • A
shutterstock_143315812.jpg
21.10.2022. -
Upotreba IKT-a pojedinci, 2022.


U Republici Srbiji preko 3 990 000 lica koristi računar više puta u toku dana u 2022. godini. 30,2% internet populacije u 2022. godini je koristilo internet da bi odštampali zvanične obrasce sa veb stranice ili aplikacije javne administracije. U poslednja 3 meseca 47,8% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.